Aporia crataegi


Blanca de l’arç                           català Aporia crataegi
Blanca del Majuelo                   Castella Black-veined White                  Anglès

Descripció: Blanca de l'arç

Envergadura : 35-42 mil·límetres. El mascle i la femella tenen el mateix color i mida. Les ales presenten, sobre un fons blanc, una xarxa de reticules de color negre grisós.

Distribució:

Nord Àfrica, Europa, llevat de les Illes Britàniques i del nord dels països escandinaus, centre d’Asia i Japó. Des del nivell del mar fins a 2.000 metres d’alçada.

Hàbitat:

Zones arbustives assolellades, espais oberts, conreus, horts, plantacions d’arbres fruiters. També zones de muntanya sense les plantes nutricies. Hiberna en estat larvari, de manera gregària i embolcallades per un teixit sedós.

Alimentació:

Arbres fruiters, com els aranyoners, d’on ve la seva denominanció (de “Crataegus monogyma”), cirerers, presseguers, albercoquers, pruneres i perers. Les larves joves s’alimenten en un niu sedós.

Reproducció:

Univoltí. Vola des del més de maig fins al final de l’estiu.

Lloc d’observació