Bosc de Ribera


Torrent Batzuca

Torrent de la Betzuca

Els boscos de ribera son una comunitat d’arbres i arbustos que segeuixen el cursos dels rius i torrents, cercant les faixes humides que es generen a llurs voreres. La fondària, abundor i constància del mantell freàtic són factors decisius en la composició florística de la vegetació de ribera. La preséncia permantent d’aigua en el sól possibilita l’existència de boscos de fulla caduca dins del marc de la vegetació mediterrània de fulla perenne. La verneda és el bosc de ribera més extés.

La verneda típica inclou arbres com el vern, el freixe de fulla gran, arbustos com l’avellaner, el saüc, el sanguinyol i plantes petites com l´herba de Sant Robert, la maduixera i la cua de cavall.
Antigament Sant Quirze del Vallès havia tinguts bonics i ombrívols boscos de riberna fornits pels tolls i fonts de les que només resten els toponimis com Font de la Riba, Font de la Marruxa, Font del Manelic, Font de Can Amat. Font de Can Molins, Font del Llorer, Font de Can Vinyals, …

El Torrent de Can Pallàs és un tram de la riera de la Betzuca que en el seu pas per Can Ponsic adquereix aquest aspecte en epoques de pluja. Es un dels darrers exemples de la riquesa fluvial i de fonts i brolladors d’aigua del nostre municipi.
Aquests darrers han anant desapareixent mitjançant la trasnformació urbana de l’antic marc rural i forestal de la zona. Aquesta riera es nodreix dels tolls naturals que encara provenen de l’aquifer i que fins i tot als mesos eixuts de juliol i agost presenten un aspecte com el de la fotografia de la dreta.