Brintesia circe


Brintesia circe
Rey moro                                   Castella Great Banded Grayling                      Anglès

Descripció:  Brintesia circe

Envergadura : 33-36 mil·límetres. De color marró fosc apagat destaca les bandes blanques de van de punta a punta de les ales. La femella és més gran que el mascle (les seves ales poden arribar fins als 40 cms.). És un xic semblant a Hipparchia fagi.

Distribució:

Centre i sud d’Europa, centre d’Asia fins a la cordillera de l’Himalaia. En Europa se la troba des del nivell del mar fins a 1700 metres d’alçada.

Hàbitat:

Herbassars amb plantes ruderals, zones arbustives, conreus, camps, prats secs.

Alimentació:

Les plantes nutricies principals son les gramínies del genere Festuca, Bromus, Elymus, Cynodon, Arrhenatherum (com el fromental).

Reproducció:

Univoltí. Vola des del més de juny fins a finals d’octubre. La femella deixa caure els ous, enmig de la vegetació,mentre vola.

Lloc d’observació