Cacyreus marshallii


Barrinador del gerani               català Cacyreus marshallii
Taladro del geranio                  Castella Geranium Bronze                       Anglès

Descripció: Cacyreus marshallii

De color marró fosc apagat destaca per perimetre de les ales de color blanc. Les larves són de color verd pàl·lid amb taques vermelles i pèls blanquinosós, llargs i rígids.

Distribució:

Originaria del sud d’Àfrica, va ser introduïda en el sud d’Europa, posiblement des de les illes Balears, amb la importació de geranis, planta nutricia de les seves larves. Des del nivell del mar fins a 2000 metres d’alçada.

Hàbitat:

Espais oberts, herbassars, voreres de camins assolellats. Plantacions i vivers de geranis.

Alimentació:

Les plantes nutricies principals són els geranis, sobre el que actuen com a plaga, aixó ha fet que siguin conegudes amb el nom de barrinador del gerani. També sobre les plantes del genere Pelargonium.

Reproducció:

A la seva àrea de distribució a Sudàfrica, es reprodueix de forma continua tot l’any, és per tant polivoltina.

Lloc d’observació