Callophyrys rubi


Verdeta d’ull blanc                    català Callophyrys rubi
Cejialba                                       Castella Green hairstreak                                Anglès

Descripció: Callophyrys_rubi

Envergadura: 28 mm. És fàcil d’identificar pels colors verd i marró del revers de les ales. Les larves són polimòrfiques, amb coloració variada, com vermellos, verd i blau-verdós.

Distribució:

Europa, oest d’Asia i nord d’Àfrica. En Europa se la troba des del nivell del mar fins a 2000 metres d’alçada.

Hàbitat:

Força variable. Garrigues, matollar amb romaní i arguelages. Zones càlides de vegetació arbustiva eixuta. També aiguamolls, pastures, prats alpins i zones rocalloses.

Alimentació:

Les plantes nutricies principals són l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’heliantem tomentós (Helianthemum nummumlarium), diferents espècies de ginestes (genere Ginesta), gatosa (Ulex europaeus).

Reproducció:

Univoltí. Vola des del més de març fins a finals de juny.

Lloc d’observació