Colias croceus


safranera de l’alfals                   català Colias crocea
Amarilla                                       Castella Common Clouded Yellow                     Anglès

Descripció:Colias_crocea

Envergadura 46-54 mm. Dimorfisme sexual. El mascle té les ales superiors de color groc intens amb les vores negres i la femella las té del mateix color però amb taques negres sobre les vores negres.

Distribució:

Centre i sud d’Europa, nord d’Àfrica i oeste d’Asia. Des del nivell del mar fins a 2000 metres d’alçada.

Hàbitat:

Força variat. Zones càlides amb flors abundants.

Alimentació:

Les plantes nutrícies principals són el lot (Lotus corniculatus), els trèvols (genere Trifolium), les coronil·les (genere Coronilla), la trepadella (Onobrychis viciifolia), les vicies (genere Vicia) i el genere Medicago.

Reproducció:

Polivoltí. Volen des del mes de març fins al mes de novembre a l’àrea mediterrània. No tenen fase de diapausa (no hivernen).

Lloc d’observació: