Educació ambiental


PROJECTE EDUCATIU

Dins la vessant educativa tenim com a objectiu apropar l’alumnat, al coneixement del seu l’entorn natural més proper i els éssers vius que hi habiten, per tal de generar un vincle respectuós i sostenible entre la societat i el medi natural, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

L’oferta educativa compren: “Projectes – Cicles educatius”, tallers, activitats i sortides.

Com ho fem:

El projecte educatiu de sqvNatura per a les escoles és realitzat, tenint present l’eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum escolar i dissenyat per despertar l’interès dels alumnes, per saber més i conèixer millor el món natural.

Mitjançant diferents dinàmiques potenciem l’experimentació i la reconstrucció intel·lectual facilitant l’alumnat el pas de la cultura viscuda.

Treballem des de la reflexió, la deducció i les emocions per fomentar l’esperit crític, el respecte i la conservació de la natura.

Paral·lelament treballen valors com el respecte, la sensibilitat, el civisme, la solidaritat i la convivència.

Per tal de complementar les activitats hem dissenyat materials propis: quaderns de treball, quaderns de camp, materials educatius, fitxes didàctiques, contes, …

Amb vocació de donar un bon servei educatiu mediambiental vinculat al currículum escolar, algunes activitats poden adaptar-se a les necessitats concretes o específiques del grup i/o del professor.

Alumnes a qui s’adreça:

  • Infantil: P3, P4 i P5.
  • Educació primària: Cicle inicial, mitjà i superior.
  • Educació Secundària: 1r i 2on.

Alguns dels materials editats:

sant_quirze_natura_educacio_materials_editats

 

sant_quirze_natura_educacio_materials_editats_1

 

Observació:

Les activitats portades a terme en l’entorn natural poden donar pas a moments especials. Si això es dona i el professor ho considera convenient, es pot redirigir l’activitat segons les oportunitats vivencials que la natura ens ofereix.

Descarregar els documents :