Eriçó comú


Eriçó comú                                 català Erinaceus europaeus
 Erizo europeo                           Castella  Western hedgehog                       Anglès

DESCRIPCIÓ: Erizo europeo

L 23-30 cms (cua 2-4 cms.) Pes 400-1200 grs. Cos arrodonit.Les parts superiors i laterals estan cobertes per espines de color clar amb unes bandes més fosques. Una línea fosca separa el front de les espines del cap. Orelles un xic amagades pel pèl. Cara i coll de color blanc. Morrió peti, allargat i punxegut.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentari. Europa (llevat de les àrees àrtiques.

HÀBITAT:

Boscos de fulla caduca i perenne, boscos de galeria, conreus, camps, prats i, fins i tot, parcs i jardins. Costums crepusculars i nocturnes. Quan se sent en perill, es defèn cargolant-se en forma de bola i sense moure del lloc on és, fet que li prova , en molts casos, la mort per atropellament de cotxes.

ALIMENTACIÓ:

És omnívor. Menja insectes (especialement coleòpters), cucs de terra, aranyes, amfibis, ocells i ratolins joves. Glans, fruites, baies i també carronya

REPRODUCCIÓ:

té dos periodes de gestació, d’una durada de 5 setmanes. Neixen una mitjana de 4 cries, sense pèls. La lactància dura uns 35 a 40 dies.

LLOC D’OBSERVACIÓ:

De nit se’l pot veure, amb sort, creuant la carretera de Rubí.