Esquirol


Esquirol                                       català Sciurus vulgaris
Ardulla roja                                 Castella Red  squirrel                                     Anglès

DESCRIPCIÓ: Sciurus_vulgaris

L 40 cms. Pes 300 grs. Cos allargat, de color marró castany. Cua molt llarga, d’uns 20 cms. amb un plomall de pèls que fan servir per protegir-se del sol i per equilibrar-se en els seus moviments pels arbres.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentari. Europa, llevat de l’est del continent. Presenten una gran variabilitat en el color del plomatge en funció de la zona on viuen, essent més clar quan viuen més al sud.

HÀBITAT:

Boscos de fulla perenne (pinedes i avetoses). També parcs i jardins frondosos en zones de muntanya.

ALIMENTACIÓ:

Pinyes, avellanes, nous, fages, fruits silvestres i larves d’insectes.

REPRODUCCIÓ:

Fan nius en forma d’esfera, entre les branques i enforcadures dels arbres amb 2 forats per permetre la fugida en cas de perill. Tenen de 2 a 3 cadells, després de 45 dies de gestació. Els joves comencen a traginar al voltant del niu unes 9 setmanes després de néixer.

LLOC D’OBSERVACIÓ:

A la Serra de Galliners.