Geneta


GENETA                                               català Genetta genetta
GINETA                                                Castella COMMON GENET                              Anglès

DESCRIPCIÓ: GENETA

L 44-58 cms (cua 39-48 cms) . Pes 1000-2400 grs. Semblant a un gat domèstic, però amb les potes més curtes, el morrió més punxegut i la cua més llarga i densa. Cos allargat i prim. Pelatge clar amb taques negres, en forma d’anella a la cua, i horitzontals en el cos.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentari. Centre i sud d’Europa i nord d’Àfrica.

HÀBITAT:

Alzinars, però també tota mena de boscos. té preferència per les zones rocalloses i a prop de cursos d’aigua.

ALIMENTACIÓ:

S’alimenta, bàsicament, de micromamífers (ratolins de camp), però també caça ocells, amfibis, rèptils i insectes. Menja, també, Fruits silvestres, baies i glans.

REPRODUCCIÓ:

Preferentment es reprodueix a la primavera i a la tardor. La gestació dura 11 setmanes. El periode de làctancia es de 6 setmanes i es tornen independents, aproximadamente, 1 any després de néixer.

LLOC D’OBSERVACIÓ: