Gripau comú


GRIPAU COMÚ           català SAPO COMÚN          Castella
COMÚN TOAD           Anglès Bufo bufo

DESCRIPCIÓ: GRIPAUCOMU

Envergadura 10-20 cms. El mascle és més petit que la femella. La pell és llisa amb petites berrugues planes. Cos de color marró uniforme, molt berrugós. Les femelles tenen taques blanques. El cap ample i musell arrodonit. L’ull té la pupila horitzontal i l’iris és de color taronja. Ventre clar un xic jaspiat.

DISTRIBUCIÓ:

Europa (llevat d’Islàndia), centre d’Asia i nord d’Àfrica. Des del nivell del mar fins a 2.300 metres d’alçada.

HÀBITAT:

Estanys, estanyols, llacunes, rierols, embassaments, sèquies i canals. És crepuscular i nocturn. Passa el dia sota pedres i troncs.

ALIMENTACIÓ:

Insectes (coleòpters, formigues, himenòpters), aranyes. És força útil per l’agricultura, degut a l’eliminació de nombrosos insectes.

REPRODUCCIÓ:

L’acoblament té lloc a finals de l’hivern i començament de la primavera. Pon de 2000 a 7500 ous (excepcionalment fins a 11000) de 1’2 a 2 mm de diàmetre, en cordons de 3 a 5 metres de llargària.