Gripau d’esperons


GRIPAU D’ESPERONS                català SAPO DE ESPUELAS               Castella
IBERIAN SPADEFOOT TOAD     Anglès Pelobates cultripes

DESCRIPCIÓ: GRIPAUDESPERONS

Envergadura 9-10 cms. El mascle és més petit que la femella. Cos gros i rabassut. Pell llisa de color gris groguenc o oliva amb taques marrons o verdoses. El cap és gros amb ulls grossos i sortints. El musell és arrodonit. El ventre és de color blanc grisenc o crema i la gola blanca amb punts vermellosos. Les potes són curtes.

DISTRIBUCIÓ:

Sud d’Europa (sud de França i nord d’Itàlia i península ibèrica) i nord d’Àfrica. Des del nivell del mar fins a 1.000 metres d’alçada.

HÀBITAT:

Dunes, platges, conreus, camps. Excava galeries on s’enterra fins a 1 metre de fondària. És crepuscular i nocturn. Durnat el dia s’amaga sota terra.

ALIMENTACIÓ:

Insectes (dípters, lepidòpters, ortòpters, himenòpters) i aranyes.

REPRODUCCIÓ:

L’acoblament té lloc a finals de l’hivern. Pon uns 1000 ous de 1,5 a 2,5 mm de diàmetre, en cordons de 80 a 100 mm de llàrgaria per 10 a 20 mm d’amplada.