Guineu


GUINEU                                                català
Vulpes vulpes
ZORRO ROJO                                       Castella RED FOX                                               Basco

DESCRIPCIÓ: GUINEU

L 55-85 cms ( cua 28-46 cms. ) . Pes 4-8 kgs. Parts superiors i cara de color marró vermellos. Gorja i pit de color blanc. Orelles punxagudes i mòbils. Morrió llarg i agut. Cua llarga coberta d’amples pèls. Disposa de bon olfacte, visté i oïda, característiques que li han fet ser definit per l’home com un animal intel·ligent i astut.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentari. Europa, Asia, nord d’Àfrica i nordest d’Amèrica (llevat de les àrees àrtiques on hi viu la guineu àrtica).

HÀBITAT:

Espais oberts. Boscos esclarissats, boscatges, conreus, pastures, zones al voltant de pobles i masies. Adaptat als medis rurals. No es desplaça gaire i passa la seva vida sempre en territoris ben definits.

ALIMENTACIÓ:

Molt variable, és una espècie generalista, no especialitzada. Menja micromamífers (talpons, ratolins de camp), conills, llebres, amfibis, petits ocells. A l’estiu també menja insectes i fruits silvestres. S’acosta als abocadors per trobar restes de menjar.

REPRODUCCIÓ:

El mascle pot ser monògam o polígam. Tenen una mitjana de 4 a 6 cadells, nombre que varia en funció de la disponibilitat d’aliment que troba la femella. La gestació dura 2 mesos. Els cadells deixen el cau uns 30 dies després de néixer.

LLOC D’OBSERVACIÓ:

Al voltant dels camps de la Serra de Galliners.