Maniola jurtina


Maniola jurtina
Loba                                           Castella Meadow brown                            Anglès

Descripció: Maniola_ jurtina

Envergadura 40-58 mm. Dimorfisme sexual. El mascle té la cara superior de les ales de color marró sense taques ataronjades. La femella té la cara superior de les ales amb una banda bru vermellosa. Tot dos presenten un ocel fosc amb un punt blanc.

Distribució:

Nord Àfrica, Europa (llevat del nord dels països escandinaus) i oest d’Asia. Des del nivell del mar fins a 1500 metres d’alçada a Europa i fins a 2500 metres al nord d’Àfrica.

Hàbitat:

Variat. Herbassars de gramínies, matollars amb flors, brugueres, marges de bosc, conreus.

Alimentació:

Les plantes nutrícies principals són les gramínies com Poa pratensis, P, annua, P. trivialis, les festuques com Festuca rubra, F. arundinacea, i Agresis stolonifera, A. canina, Bromus erectus.

Reproducció:

Univoltí. Vola des de juny fins a setembre.

Lloc d’observació: