Musaranya comúna


MUSARANYA COMÚNA                    català Crocidura russula
MUSARAÑA GRIS                               Castella GT. WHITE-THROATED SHREW       Anglès

DESCRIPCIÓ:MUSSARANYA COMÚNA

L 6,3-8,5 cms (cua 3-4 cms). Pes 7-13 grs. Cos allargat amb el cap triangular. El color del pelatge és variable en funció de l’edat i de l’epoca de l’any, i va des de gris fins a marró. Orelles visibles i grans. Dents blanques. Cua amb pèls llargs, dispersos enmig dels pèls llargs.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentària. Centre i sud d’Europa i nord d’Àfrica.

HÀBITAT:

Bosc mediterrani esclarissat, espais oberts, vorades de boscos, marges de pedra amb conreus, terrasses, màquies i, fins i tot, parcs i jardins. És nocturna i també diürna.

ALIMENTACIÓ:

Invertebrats com cucs, llombrius, papallones, aranyes.

REPRODUCCIÓ:

El cicle reproductiu va des de febrer fins a setembre, en funció de l’hàbitat. Al llarg de la seva vida la femella pot arribar a fer 4 gestacions que dura 30 dies. Tenen de 2 a 6 cries, neixen sense pèls i cegues. Als 9 dies obren els ulls. La lactància dura de 17 a 22 dies i tot seguit els joves ja són independents.

LLOC D’OBSERVACIÓ: