Musaranya nana


MUSARANYA NANA                           català Suncus etruscus
MUSGAÑO ENANO                            Castella PYGMY W.T. SHREW                          Anglès

DESCRIPCIÓ: musaranya nana

L 5-7 cms (cua 3,8-4,7 cms). Pes 2,7-6,5 grs. Molt semblant a la musaranya comuna, però amb el cap proporcionalment més gran i la cua més llarga (equival a 3/4 parts del cos).

DISTRIBUCIÓ:

Sedentària. Ample distribució paleàrtica (centre i sud d’Europa, extrem orient)

HÀBITAT:

Boscos mediterranis, oliverars, vinyes abandonades, prats, normalment en zones obagues i humides, tot i que també es troba en marges assolellats amb pedres.

ALIMENTACIÓ:

Invertebrats com cucs, llombrius, papallones, aranyes.

REPRODUCCIÓ:

En captivitat pot arribar a fer sis gestacions a l’any amb una durada de 27 a 30 dies. En estat salvatge el nombre de gestacions és menor. Tenen de 2 a 5 cries, que obren els ulls a les dues setmanes de vida. La lactància dura tres setmanes, un cop finalitzada ja són adults.

LLOC D’OBSERVACIÓ: