Paisatge i Biodiversitat


El clima mediterrani es caracteritza per un periode de sequera estival mes o menys llarg, una gran variabilitat interanual de les precipitacions que sobrepassa els 620 mm, amb dos períodes humits: tardor (octubre, 83,1 mm) i primavera (maig, 60,4 mm) i un intens eixut estival (juliol, 10,6 mm). , un estiu càlid i un hivern fresc o moderadament fresd y humid.BOSCMEDITERRANI

Aquest clima condiciona la vegetació que es desenvolupa, però l’orientació nord-sud i el nivell de insolació i humitat permeten l’existència de diferents tipus de comunitats en una misma àrea.
El bosc mediterrani tipic és l’alzinar, composat per l’alzina, arbre de fulla perenne, petita i endurida, i l’aladern i l’arboç. En llocs més asolellats i pedregosos és remplaçat pel pi blanc i el pi pinyer. La proliferació de l’acció humana i els incendis han desenvolupat el pí envers l’alzina, així com les maquies o brolles d’arbustos i plantes aromàtiques.

El pi és un arbre que es desenvolupa aprofitant el recurs del foc en afavorir aquest la dispersió de les llavors.

A la vessant nord de les muntanyes l’alzinar es barreja o és remplaçat per roure, arbre de fulla caduca que perd la fulla a l´hivern o roman seca a l’arbre. L’utilització de la fusta del roure i del carbó han fet que moltes rouredes hagin desaparagut, sent sustituïdes per les pinedes de pi roig i de pinassa

Les obagues ombrívoles i fresques contenen d’altres arbres de fulla caduca com l’avellaner i l’arç blanc.
ALZINA