Papilio machaon


Papallona rei                             català Papilio machaon
Macaon                                      Castella swallowtail                                       Anglès

Descripció:Papilio_machaon

Envergadura 50-76 mil·límetres. No presenta dimorfisme sexual.

Distribució:

Zones costaneres del mediterràni del Nordoest d’Àfrica, Europa, llevat Islàndia i les Illes Britàniques. Es troba des de la costa fins als 3000 metres d’alçada, tot i que és mes freqüent entre els 1000 metres i 2000 metres.

Hàbitat:

Zones humides com aiguamolls, pantans, marges de rius, embassaments amb vegetació palustre. En latitud baixes es troba en zones seques i assolellades, zones rurals, camps i voreres de camíns i carreteres, més associada a les plantes d’on menja que a un habitat definit.

Alimentació:

Fonoll (Foeniculum vulgare), ruda (Ruta graveolens), canyaferla (Ferula communis), pampa (Heracleum sphondylum), angèlica (Angelica silvestris, A. archangelica)

Reproducció:

Univoltina, bivoltina o trivoltina segons la latitud, altitud i les condicions climàtiques de l’any. Epoca reproductura comú de febrer a octubre.

Lloc d’observació