Pontia daplidice


Pontia daplidice
Blanquiverdosa                          Castella Bath White                                        Anglès

Descripció: PONTIA_DAPLIDICE

Envergadura 42-48 mm. Dimorfisme sexual. El mascle té la cara superior de les ales de color blanc amb tanques negres a les ales anteriors i grises a les ales posteriors. La femella té més taques que el mascle, i a les ales posteriors també té taques negres.

Distribució:

Sudoest d’Europa, nord d’Àfrica i oest d’Asia. Des del nivell del mar fins a 2000 metres d’alçada a Europa i fins a 2700 al nord d’Àfrica.

Hàbitat:

Variat. Zones obertes, càlides i seques. Àrees rocalloses, zones ruderals, voreres de carreteres, conreus.

Reproducció:

Polivoltí. Vola des de març fins a octubre, en funció de la localitat i l’alçada.

Alimentació:

Les plantes nutrícies principals són les del genere Reseda (R. alba, R. lutea, R. luteola, R. phyteuma). També les plantes crucíferes del genere Arabis. Alyssum, Sinapsis, Iberis, Diplotaxis, Sisymbrium, Erysimum.

Lloc d’observació