Porc senglar


PORC-SENGLAR                                   català Sus scrofa
JABALÍ                                                    Castella WILD BOAR                                          Anglès

DESCRIPCIÓ: PORC-SENGLAR

L 110-139 cms (cua 15-20 cms). Pes: mascle 50-120 kgs; femella 35-100 kgs. Els exemplars que viuen al nord d’Europa poden arribar a pesar 300 kgs. Cos voluminós cobert de cerres grises o negres, potes curtes, cap allargat i morrió aixafat. Cua curta i prima. Forts ullals. Els joves tenen el pelatge de color terrós amb franges clares, per poder passar desapercebuts enmig del fullam.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentari. Europa, llevat dels països escandinaus, nord d’Àfrica i oest d’Asia.

HÀBITAT:

Molt variable. Boscos de fulla caduca i fulla perenne. Matollars, camps i conreus. A prop dels hàbitats humans. És crepuscular i nocturn. Viu en grups (porcades) de 8 a 15 individus, o més.

ALIMENTACIÓ:

És omnívor. Insectes, amfibis, rèptils, micromamífers, conills, cargols. Fruits (castanyes, pinyons, glans). Troben l’aliment en el subsòl, gràcies al seu bon olfacte, esgarrapant el terra.

REPRODUCCIÓ:

A la tardor es fomen les porcades, amb un mascle i dues o tres femelles (màxim 6 a 7). Un cop s’han aparellat, el mascle deixa la porcada. La gestació dura uns 114 a 135 dies, fent una ventrada de 2 a 4 (femelles joves) o 4 a 7 cries (femelles adultes), que són gairebé indenpendents als 2 mesos, deixant la lactància com aliment secundari.

LLOC D’OBSERVACIÓ:

A les parts mes frondoses de la Serra de Galliners.