Projecte


RESUM DEL PROJECTE AGROFORESTAL DE CAN PONSIC I DELS AIGUAMOLLS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 

1. LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE

Es troba situat a la vora de la serra de Galliners, a l’entorn de la masía de Can Ponsic i molt a prop de la urbanització de Can Pallás.

 

2. ELS AIGUAMOLLS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Sota l’ombra de la Serra de Galliners, el municipi de Sant Quirze del Vallès s’ha identificat tradicionalment com una zona rural i forestal, amb torrents, boscos de ribera i aiguamolls plens de vida. Prova d’això són les masies que encara resten disseminades al terme municipal.

Els darrers anys aquest municipi, com molts altres del Vallès, ha anat canviant el paisatge rural, configurant una personalitat diferent de caire mes urbà.

Perquè el paisatge forma part del nostre poble, ens identifica i ens fa sentir orgullosos del nostre patrimoni natural, únic i diferenciat dels altres municipis del Vallès, hem engegat un projecte participatiu i obert a qualsevol persona o entitat interessada en recuperar i preservar l’essència que ens caracteritza com unitat plena d’història i de vida pròpia.

 

3. RECUPERACIÓ DELS AIGUAMOLLS I DEL BOSC DE RIBERA

Recuperació d’un antic aiguamoll dessecat, mitjançant l’aigua que brolla de forma natural de l’aqüífer que alimenta el torrent de la Betzuca o Can Pallàs.

Recuperació del bosc de ribera amb especies autòctones com salzes, freixes, verns sustituïnt les especies introduïdes.

Afavoriment de la nidificació i hivernada dels ocells, sent un punt de descans en epoca de migració.

Instal·lació d’observatoris i senders interpretatius, integrant la natura amb les restes arqueològiques.

 

4. HORTS I CONREUS

Recuperació del caràcter rural amb petits horts.

Participació i col·laboració amb la gent gran per desenvolupar la gestió d’horts i conreus ecològics.

 

5. BALMA NEOLÍTICA DE CAN PALLÀS

Recuperar el conjunt arqueològic de la necròpolis neolítica que data de l’any 4.500 a.c.

La primera intervenció arqueològica és va fer l’any 1975, arran del descobriment casual de restes humanes.

El projecte integra la recuperació i adequació del jaciment, revaloritzant tota l’àrea.

 

 

 

 

 

 

 

6. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA NATURA

Recuperació de l’antiga Masia de Can Ponsic coma centre d’interpretació de la natura.

Per realitzar activitats educatives i de lleure al voltant de la natura: tallers, cursets, sortides, xerrades, exposicions, etc.

Afavorir la nidificació dels ocells vinculats a les cases de pagès com orenetes i mussols i que tradicionalment han fet servir aquests espais per reproduïr-se.

 

7. PRATS NATURALS I ERMS

Preservació d’un prat natural de significativa diversitat biològica i paisatgística, fomentant així el creixement de la vegetació autòctona de prats amb gramínies.

Instal·lació d’un punt d’observació i cria de mussols com emblema viu del municipi i au que esta minvant, dràsticament, el nombre d’individus debut a la pèrdua del seu habitats, llocs de nidificació i us abusiu de pesticides i raticides que li provoquen la mort per enverinament.

8. DOCUMENTS :