Pyrgus carthami


Pyrgus carthami
Ajedrezada                                  Castella Safflower skipper                             Anglès

Descripció:Pyrgus_ carthami

Envergadura 28-32 mm. Dimorfisme sexual. El mascle té la cara superior de les ales de color marró amb dibuixos blancs allargats a les ales anteriors i grocs a les ales posteriors, amb la base, tocant al cos, de color gris. La femella té les taques de les ales posteriors més apagades i la base de color crema.

Distribució:

Sud i centre d’Europa, llevat dels litorals atlàntics. Des del 200 metres sobre nivell del mar fins a 1800 metres d’alçada.

Hàbitat:

Vessants oberts amb herbassars. Prats amb flors. Boscos esclarissats. Zones rocalloses.

Alimentació:

Les plantes nutrícies principals són la Potentilla cinerea, P. arenaria, P. heterophylla, P. hirta, P. tabernaemontani.

Reproducció:

Univoltí. Vola des de juny fins a setembre. Hiverna com eruga.

Lloc d’observació