Rat-penat


RAT-PENAT DELS GRANERS                català Eptesicus serotinus
MURCIÉLAGO DE HUERTA                  Castella SEROTINE                                              Anglès

DESCRIPCIÓ: L 6,2-8,2 cms (cua 3,9-6,5 cms). E 38 cms. Pes 15-35 grs. Cos gruixut i ales llargues. RATPENATDELSGRANERS

Orelles un xic curtes. Parts superiors de color marró gris i ventre de color marró amb tonalitats grogues. Prominència insertada a l’orella anomenada “tragus”, que ocupa la meitat de l’orella.

DISTRIBUCIÓ: Sedentari i migrador parcial. Europa, llevat dels països escandinaus, nord d’Àfrica i centre d’Asia.

HÀBITAT: Variable. Aiguamolls, llacunes, horts, camps, conreus. Adaptat als hàbitats humans. Reposa en escletxes de construccions humanes, en forats d’arbres i roques.

ALIMENTACIÓ: Insectívor (escarabats i arnes). Surt a caçar al capvespre.

REPRODUCCIÓ: És colonial. Tenen una o dues cries que néixen el mes de juny. En aquesta època els mascles marxen.

LLOC D’OBSERVACIÓ: En els camps al voltant de la Serra de Galliners.