Ratolí cassolà


RATOLÍ CASSOLÀ                                 català Mus musculus
RATÓN CASERO                                   Castella WESTERN HOUSE MOUSE                 Anglès

DESCRIPCIÓ:RATOLÍ CASSOLÀ

L 7-10,2 cms (cua 6,8-10 cms). Pes 12-30 grs. El color del pelatge dels joves és de color gris fosc i el dels adults és més variable. Les parts inferiors són de color blanc brut, sense separació clara de les parts superiors. Ulls arrodonits i negres. Orelles curtes i arrodonides. Cua llarga, gairebé de la mateixa llargària que el cos.

DISTRIBUCIÓ:

Actualment se’l pot considerar com una espècie cosmopolita, al distribuir-se per tot arreu. Originàriament prové de les estepes del centre d’Asia.

HÀBITAT:

Molt variable i associat a l’home, ja sigui en els edificis o a la seva rodalia. Els individus que viuen a l’exterior de les concentracions humanes es troben a prop on hi ha aigua. .

ALIMENTACIÓ:

Omnívor. S’adapta a les disponibilitats d’aliment que li proporciona el medi on viu.

REPRODUCCIÓ:

El cicle reproductor va des de febrer fins octubre. Pot fer de 5 a 10 ventrades a l’any amb unes 4 a 8 cries. La femella té cura de les cries durant les tres primeres setmanes de vida.

LLOC D’OBSERVACIÓ:

Zones urbanes i rodalies. L’existència de rapinyaires nocturns com el MUSSOL BANYUT, el GAMARÚS, l’ÒLIBA i el MUSSOL COMÚ, redueix la seva presència, éssent un efectiu control biològic.