Reineta


REINETA                                               català RANITA MERIDIONAL                Castella
MEDITERRANEAN TREE FROG          Anglès Hyla meridionalis

 DESCRIPCIÓ: REINETA

Envergadura 4-6 cms. Pell llisa i lluenta de color verd variant fins a blau. El cap és ample amb ulls grans amb el iris de color daurat. El musell és curt i arrodonit. Té una banda fosca o negre, que va des de l’orifici nasal fins a l’aixella. El ventre és blanquinós o d’un groc clar. Les potes són curtes.

DISTRIBUCIÓ:

Sud de França, nord d’Itàlia, Península ibèrica i nord d’Àfrica. Des del nivell del mar fins a 1100 metred d’alçada.

HÀBITAT:

Bassals, estanyols amb vegetació densa, jardins i pous, aiguamolls, rierols i torrenteres. Bardisses. També en pinedes de pi blanc, de pi roig, rouredes, garrigues i alzinars. És crepuscular i nocturna, però també surt de dia en zones assolellades.

ALIMENTACIÓ:

Insectes (coleòpters, hemípters, dípters). També pulmonats, quilòpodes i anèl.lids.

REPRODUCCIÓ:

La veu és un “cra-cra-cra”, especialment a l’època reproductora. Fa servir basses, rierols i llacunes per fer la posta de 800 a 1000 ous, de 1 a 1,5 mm de diàmetre, en capsules de 3 a 4 mm.