Aricia cramera


Roseta Aricia cramera
Morena serrana Brown argus

Descripció:  Aricia cramera

Envergadura : 22-28 mil·límetres. El mascle és un xic més petit que la femella. Força semblant a la blaveta comuna (Polyommatus icarus). Les larves són polimorfiques.

Distribució:

Molt local. Península ibèrica (llevat de la cordillera cantàbrica i els Pirineus), Illes Canàries, Illes Balears i nord d’Àfrica. Per alguns autors es la subespècie cramera de l’especie “Aricia agestis”. Des del nivell del mar fins a 1.700 metres d’alçada.

Hàbitat:

Espais oberts, herbassars amb flors, llocs asolellats i també humits, preferentment en terrenys calcaris.

Alimentació:

Les larves s’alimenten preferentment d’una petita planta coneguda com heliantem tomentós (Helianthemum nummularium), també de geranis (gen. Geranium) i agulles (gen. Erodium).

Reproducció:

Bivoltí o trivoltí. Vola des del més d’abril fins a l’octubre.

Lloc d’observació