Salamandra


SALAMANDRA                               català SALAMANDRA                              Castella
SPOTTED SALAMANDER              Anglès Salamandra salamandra

DESCRIPCIÓ: SALAMANDRA

Envergadura 28 cms. La cua és tan llarga com la resta del cos. Pell llisa i lluent, d’una coloració variable amb negre i groc. Cap ample i musell arrodonit. Ulls negres i grossos. Potes llargues i gruixudes amb 4 dits a la mà i 5 al peu. El ventre és negre amb taques grogues, però menys lluent.

DISTRIBUCIÓ:

Centre i sud d’Europa, nord d’Àfrica, i oest d’Asia. Des del nivell del mar fins a 2.300 metres d’alçada.

HÀBITAT:

Llocs humits i frescals, preferentment en boscos caducifolis. Costums terrestres. És crepuscular i nocturn, s’amaga de dia sota les pedres, fullaraca i molses. De dia surt quan plou o està força nuvolat.

ALIMENTACIÓ:

Invertebrats, com llombrius llimacs, aranyes i insectes (escarabats, formigues, mosques i mosquits).

REPRODUCCIÓ:

L’acoblament és terrestre i nocturn i va des de setembre fins a maig. Són ovovivípares i treuen de 18 a 60 larves.