Teixó


Nom: TEIXÓ (TOIXÓ)                           català Meles meles
Nombre: TEJÓN                                   Castella Name: BADGER                                   Anglès

DESCRIPCIÓ: TOIXO

L 90 cms. Pes 15-25 kgs. Cos ample i baix, un xic aplanat. Cap triangular, murrió arremangat. Ulls i orelles petites. Cap de color blanc amb dues franges negres que passen pels ulls.

DISTRIBUCIÓ:

Sedentari. Europa (llevat de les àrees artiques) i Asia

HÀBITAT:

Molt variable. Bosc mediterrani, de fulla perenne i de fulla caduca. Estepes, matollars. Fan una xarxa de cambres i galeries subterrànies amb moltes sortides a l’exterior, anomenades teixoneres. És crepuscular i nocturn.

ALIMENTACIÓ:

Rosegadors (talpons, ratolins), petits ocells, mol·luscos, rèptils, amfibis, insectes i matèria vegetal (cereals, fruits, glans, baies). A l’hivern redueixen la seva activitat, fent una mena de letargia de 3 a 6 mesos segons la zona, alimentant-se amb les reserves corporals disponibles.

REPRODUCCIÓ:

té un periode de gestació de 2 mesos. Neixen de 2 a 5 cadells, que obren el ulls a les 5 setmanes. El periode de lactància dura uns 2 mesos. Mantenen una forta relació familiar abans de l’indepència total dels joves.

LLOC D’OBSERVACIÓ: