Tritó jaspiat


TRITÓ JASPIAT              català TRITÓN JASPEADO       Castella
MARBLED NEWT          Anglès Triturus marmoratus

DESCRIPCIÓ: TRITO JASPIAT

Envergadura 12-16 cms. La cua és tan llarga com la resta del cos. Pell granulosa i porosa al dors, d’una coloració amb combinacions de verd i negre. Cap tan llarg com ample i musell deprimit. Ulls en posició lateral. Potes ben desenvolupades. El ventre és gris, negre o fins i tot rosat, amb la pell llisa.

DISTRIBUCIÓ:

Sud de França i Península ibèrica. Des del nivell del mar fins a 1100 metres d’alçada.

HÀBITAT:

Boscos mediterranis (alzinars i pinedes de pi blanc), boscos de ribera, rouredes i pinedes de pi roig, sèquies, basses i abeuradors. A prop d’habitats humans, es troba en conreus, masies aïllades i nuclis rurals. De costums força aquàtiques, crepusculars i nocturnes.

ALIMENTACIÓ:

Invertebrats (larves d’insectes aquàtics).

REPRODUCCIÓ:

En tota mena de basses amb vegetació densa i aigües netes. Hivernació no massa llarga. Pon de 200 a 400 ous, d’uns 2 mm de diàmetre sobre plantes aquàtiques, que es desclouen unes 2 setmanes després.