Actuacions del Projecte


Resumim, de forma esquemàtica, les actuacions realitzades des de 2004 fins a l’actualitat:

  • Elaboració de l’Informe mediambiental.
  • Elaboració del Projecte tècnic.
  • Elaboració del Projecte executiu de recuperació de la zona humida de Can Poncic.
  • Creació d’una comissió de seguiment (Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze del Vallès Natura i Naturalea) amb l’objectiu final de convertir la zona de can Poncic, en el futur, en la porta d’entrada de la Serra de Galliners.
  • Recuperació del torrent i del bosc de ribera en el tram des del Pont de la Grípia fins al Pont dels Caçadors.
  • Creació d’una lamina d’aigua en el torrent de la Betzuca per a protegir el bosc de ribera i les torres elèctriques dels aiguats.
  • Recuperació de la Font de la Riba.
  • Per a dur terme les obres es varen signar convenis de col·laboració territorial entre l’Ajuntament, la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya i l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura així com el suport econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua, Fundació Biodiversitat, Fundació Territori i Paisatge per a la recuperació de la primera fase de la zona humida de Can Poncic.