Ambients forestals


Dins el bosc mediterrani que trobem a la nostra serra, els arbres mes representatius son: alzina, el pi blanc i el roure de fulla petita (varietat cerrioide).

ALZINARS

La major part de les pinedes  corresponen en realitat a boscos mixts en què el pi blanc (Pinus halepensis) forma l’estrat superior, i les alzines (Quercus ilex), els roures (Quercus cerrioides) i altres espècies retrobadores, l’inferior. Hi trobem, doncs, un dens sotabosc conformat per les espècies de l’alzinar. De fet, podríem parlar d’un alzinar que queda tapat per dessota dels peus de pi blanc que sobresurten.

L’alzina és un arbre de full perenne, petites i dentades, un xic peludes a la cara inferior, que arriba al 20 metres d’alçària, de capçada espessa i escorça clivellada. Floreix entre abril i maig. El fruit es la gla que maduren el mes de setembre del mateix any de floració.

PINEDES

El pi blanc és un arbre que arriba als 20 metres d’alçària, de fulles perennes, primes i blanes de 6 a 10 cms, d’un color verd clar grisenc. Escorça grisa i capçada esclarissada. El fruit és la pinya, força abundants, estretes i de forma cònica, de 8-12 cms de llargada i 3,5-4,5 cms d’amplada. Floreix entre abril i maig. Vivía originariament a les clarianes àrides, pedregoses i assolellades i s´ha desenvolupat remplaçant l’alzina als boscos alterats per l’acció de l’home.

ROUREDES DE FULLA PETITA

Es un arbre de fins a 15 metres d’alçària, de fulla caduca i dura que un cop seca no cau i roman tot l´hivern a les branques. Les fulles son petites d’uns 5 cms de llargada, dentades i un xic punxoses, amb un feltre de pèls a la cara inferior