Arpella vulgar


Arpella vulgar                             català Aguilucho lagunero                        Castella
Marsh harrier                             Anglès Zingira-mirotza                               Basco

Descripció:

Arpella_ vulgar_sqvnatura

Circus aeruginosus

Arpella vulgar (Circus aeruginosus)

Ordre Falconiformes; família Accipitridae

Longitud:

48-56 cm.

Envergadura:

110-130 cm

Pes

Mascle 405-667 gr ;  Femella 540-800 gr.

Identificació:

Dimorfisme sexual. El mascle és marronós però amb les parts exteriors de les ales de color més fosc. La femella és totalment de color marró amb el cap i espatlles de color crema.

Distribució

Les poblacions del sud d’Europa són residents, i les del centre i nord d’Europa migradores. Aquestes passen l’hivern a l’Àfrica equatorial. Arriben a Europa en el mes de març i marxen al setembre.

Hábitat:

Aiguamolls, embassaments, llacunes amb vegetació densa en els marges.

Alimentació:

Molt variada, és un oportunista i s’adapta a la disponibilitat d’aliments allà on és. La seva dieta consisteix en ocells de mida mitjana, pollets i ous, petits mamífers com rosegadors i conills, i també sargantanes i serps

Reproducció:

Fa el niu sobre bases de canyís, en solitari o en petites colònies, en zona de vegetació densa. L’incubació dura de 31 a38 díes, disposa del plomatge en 40 díes més i deixa el niu després de 3 setmanes, arribant a la maduració sexual entre els 2 i 3 anys.

Lloc D’observació:

Antigament es podía observar al voltant de les zones humides de Sant Quirze del Vallès, ara unicament en migració.


 

Per a més informació referent a aquesta espècie fer clic Aqui

Consulta Més Aus