Bosc de Ribera


Els boscos de ribera son una comunitat d’arbres i arbusts que segueixen el cursos dels rius i torrents, cercant les faixes humides que es generen a llurs voreres. La fondària, abundor i constància del mantell freàtic són factors   decisius en la composició florística de la vegetació de ribera. La presència permanent d’aigua en el sól possibilita l’existència de boscos de fulla caduca dins del marc de la vegetació mediterrània de fulla perenne. La verneda és el bosc de ribera més extés.

La verneda típica inclou arbres com el vern, el freixe de fulla gran, arbusts com l’avellaner, el saüc, el sanguinyol i plantes petites com l´herba de Sant Robert, la maduixera i la cua de cavall.

Antigament Sant Quirze del Vallès havia tinguts bonics i ombrívols boscos de ribera fornits pels tolls i fonts de les que només resten els toponimis com Font de la Riba, Font de la Marruxa, Font del Manelic, Font de Can Amat. Font de Can Molins, Font del Llorer, Font de Can Vinyals, …

El Torrent de Can Pallàs és un tram de la riera de la Betzuca que en el seu pas per Can Poncic adquireix aquest aspecte en èpoques de pluja. Es un dels darrers exemples de la riquesa fluvial i de fonts i brolladors d’aigua del nostre municipi.

Aquests darrers han anant desapareixent mitjançant la transformació urbana de l’antic marc rural i forestal de la zona. Aquesta riera es nodreix dels tolls naturals que encara provenen de l’aqüífer i que fins i tot als mesos eixuts de juliol i agost tenen aigua de forma permanent.