Clean Up


INTRODUCCIÓ

Any rere any, milions de tones d’escombraries acaben als oceans, les platges, els boscos i altres espais de la natura. Les causes principals són la producció insostenible i els patrons de consum de les nostres societats, les escasses estratègies de gestió de residus i la manca de sensibilització de la població.

Per tal de reduir el nombre de residus abocats a la natura i donar visibilitat a la problemàtica, la EWWR (Setmana Europea de la Prevenció de Residus) coordina una jornada anual de neteja o clean-up day a tot Europa.

ORGANITZACIÓ

En els darrers anys, s’han organitzat a Europa diferents campanyes de neteja per fer front al problema de la brossa. El Clean-Up Day europeu, “Let’s Clean Up Europe!” vol aplegar les iniciatives locals en un únic esdeveniment que tindrà lloc el mateix dia a tot Europa; el seu objectiu és animar i arribar al màxim nombre possible de ciutadans europeus.

Els participants del “Lets Clean Up Europe!”, que col·laboren en mantenir net el seu entorn, poden comprovar amb aquesta activitat la quantitat de residus que s’aboquen en el seu barri o municipi.

L’acció és una oportunitat única per incrementar el nivell de conscienciació sobre el problema de la brossa i ajudar a canviar el comportament de la gent.

DESENVOLUPAMENT

Per a dur a terme l’activitat cal seguir les següents passes:

Abans de l’acció:

 • Identificar el lloc que s’ha de netejar
 • Aplegar els contactes
 • Inscriure l’acció amb el coordinador responsable de la zona
 • Formar un equip i trobar ajuda econòmica o patrocinador
 • Fer difusió de l’acció de neteja

El dia de la jornada de neteja:

 • Trobar-se amb l’equip al lloc indicat
 • Recollir la brossa fent una selecció dels residus sempre que sigui possible (sobretot el vidre i els residus perillosos)
 • Compartir les idees de les 3 R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LA NOSTRA ENTITAT

 • Durant els anys 2021 i 2022 s’han fet varies sortides per la Serra de Galliners per caminar i recollir les deixalles que anem trobant en en el nostre camí. Aquestes activitats estan dintre del nostre programa de “Walk and clean”.
 • Jornada de Neteja Solidària (recapte per la Marató de TV3) el 11-12-2021
 • AIRE NET : La Primera Neteja Organitzada per Joves a Sant Quirze del Vallès el 25-01-2020
 • III JORNADA DE NETEJA ALEGRE a la Serra de Galliners el 01-12-2019
 • Clean Up organitzat per a l’empresa MAPFRE a Sant Feliuet de Vilamilanys el 05-10-2019
 • Clean Up organitzat per a l’empresa EUROFRAGANCE SA a la Serra de Galliners (Can Camps) el 03-10-2019
 • Clean Up organitzat per a l’empresa NESTLE a la Serra de Collsarola el 15-06-2019 amb la col·laboració de SEO-BIRDLIFE.
 • Clean Up organitzat amb l’INSTITUT ANGELETA FERRER I SENSAT a la Serra de Collsarola el 24 i 28-02-2019 amb la col·laboració de SEO-BIRDLIFE.
 • II JORNADA DE NETEJA ALEGRE a la Serra de Galliners el 11-11-2018
 • II Clean Up organitzat per a l’empresa NISSAN SA a Sant Feliuet de Vilamilanys el 10-07-2018
 • I Clean Up organitzat per a l’empresa NISSAN SA a Sant Feliuet de Vilamilanys el 7-06-2018
 • A l’Escola Samuntada (2018) de Sabadell
 • A l’Escola Beltrán (des de 2017) de Sabadell
 • I JORNADA DE NETEJA ALEGRE a la Serra de Galliners el 26-11-17
 • A les Escoles Taula Rodona  i El Turonet (des de l’any 2015) de Sant Quirze del Vallès
 • Jornada de Neteja popular a serra de Galliners el 15-11-15
 • Jornada de Neteja a la serra de Galliners, Torrent de la Betzuca i Can Poncic el 2-9-06

Aquestes activitats es duen a terme en col·laboració amb els ajuntaments del municipis on es fan i amb la Unió Excursionista de Sabadell.

La pastisseria ARTBÓ de Sant Quirze del Vallès aporta en totes les activitats productes de degustació per a tots els participants.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS