Colltort


Colltor                   català Torcecuellos         Castella
Wryneck                Anglès Lepituzlia              Basco

Descripció: colltort-2

Clasificación:

Colltort (Jynx torquilla)

Ordre Piciformes; família Picidae

Longitud:

16-17 cms

Envergadura:

25-27 cm

Pes:

30-50 gr

Identificació:

És un petit picot de cua llarga i bec curt i punxegut. Tímid i discret, molt sovint passa desapercebut pel color del seu plomatge i pel seu costum de mantenir-se ocult entre els arbres o arbustos. Quan és empaitat es defen obrint la cua en forma de ventall, aixecant les plomes del front i torcent el coll, comportament que li ha donat el seu nom.

Distribució:

Migrador. Ocupa tot Europa menys les Illes Britàniques, el nord dels països escandinaus i el centre de la península ibèrica. És hivernant al sud de la península ibèrica i en el centre d´Àfrica. Migra de nit.

Hàbitat:

Boscos oberts, zones arbustives, pastures amb matolls. Parcs i grans jardins. Boscos de ribera oberts.

Alimentació:

Lepidòpters (papallones), dípters (mosques i mosquits), himenòpters (formigues, vespes i abelles ). També aranyes, algunes granotes i ocasionalment ous d’ocells.

Reproducció:

Fan el niu en una cavitat natural o un antic forat fet per un altre picot. Pon de 7 a 12 ous en el mes de maig o juny, que són incubats per la parella durant uns 12 dies. Disposen del plomatge en 20 dies i són independents 2 setmanes després.

Lloc d’observació:

A la Serra de Galliners, al Torrent de la Betzuca i a Can Fonollet.


 

Per a més informació referent a aquesta espècie fer clic Aqui

Consulta Més Aus