Colobra de collar


COLOBRA DE COLLAR                       català Natrix natrix
CULEBRA DE COLLAR                        Castella GRASS SNAKE                                    Anglès

DESCRIPCIÓ: COLOBRA DE COLLAR

Envergadura 110 cms. Dimorfisme sexual. Les femelles són més grans que els mascles. El cap té la part posterior més ample, en forma de collar i amb línies negres per sota de l’ull. Musell arrodonit. Cos robust de color verdós o grisenc amb taques negres disperses. Ventre blanquinós o grisenc.

DISTRIBUCIÓ:

Europa, oest d’Asia i nord d’Àfrica. Des del nivell del mar fins a 2000 metres d’alçada, (ocasionalment fins a 3000 a Sierra Nevada).

HÀBITAT:

Herbassars, vegetació de ribera, pinedes de pi blanc i pinassa, rouredes, garrigues, bardisses, pastures. Desenvolupa la seva activitat de març a octubre.

ALIMENTACIÓ:

Insectes, cargols, amfibis i peixos.

REPRODUCCIÓ:

El zel té lloc entre abril i maig. Pon de 6 a 50 ous. El periode d’incubació és d’uns 40 a 60 dies. Els mascles viuen uns 16 anys i les femelles arriben als 19 anys.

LLOC D’OBSERVACIÓ: