Conservació i Legislació aplicable


Conservació i Legislació aplicable
El descens progressiu de l’espècie en els últims anys, així com els consegüents beneficis que ens aporten amb el seu règim alimentari, han desembocat en la protecció legal de l’espècie, tant a nivell autonòmic, nacional com internacional.

  • Apareix com “D’interès especial” en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. 
  • Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial.
  • Reial Decret 439/1990:

Annex II (Espècie d’Interès Especial).
Espècie protegida (Categoria D).

  • Decret Legislatiu 2/2008.
  • Directiva Aus i Conveni de Berna (Llei europea)

 

 

 

Orenetes Sant Quirze

La destrucció dels seus nius en període reproductor és una infracció administrativa

Queden emparats per aquestes lleis:

  • Els exemplars adults de l’espècie.
  • Els seus nius.
  • Cries i ous.