Corredor Biològic


Els espais lliures de Sant Quirze del Vallès com ho és Serra de Galliners, formen part d’un sistema connector de gran importància pel manteniment de la connectivitat entre els espais naturals protegits de SANT LLORENÇ DEL MUNT i de LA SERRA DE COLLSEROLA i a escala regional, pel manteniment de les connexions entre la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral.

Les administracions públiques han manifestat la importància d’aquests espais naturals, tal com es recull en l’apartat ” LA NATURA ” de la Guia de Sant Quirze del Vallès confeccionada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el novembre de 2002 i que diu :

“Sant Quirze del Vallès és un municipi amb una gran riquesa natural, que té el seu màxim exponent en la Serra de Galliners, un espai que ocupa més de la meitat de la superfície municipal i que vertebra l’anomenada Via Verda del Vallès, corredor biològic entre els Parcs de Sant Llorenç del Munt i Collserola”