Educació naturalista


MESURES COVID-19

Sant Quirze del Vallès Natura aplica la normativa vigent i es prenen totes les mesures de seguretat i salut establertes per reduir el mínim possible el risc de contagi per coronavirus, tant pels alumnes, professors i educadors.

Es poden consultar els Protocols de Seguretat tot seguit:

Fitxa_Seguretat_Covid-19_sqvNatura_Resumit_2020_09

Fitxa_Seguretat_Coronavirus_sqvNatura_COMPLERT

PROJECTE EDUCATIU  :  Vídeo

Dins la vessant educativa tenim com a objectiu apropar l’alumnat al coneixement del seu entorn natural més proper i als éssers vius que hi habiten, per a generar un vincle respectuós i sostenible entre la societat i el medi natural així com per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

L’oferta educativa compren: “Projectes – Cicles educatius”, tallers, activitats i sortides.

Com ho fem ? :

El projecte educatiu de sqvNatura per a les escoles és realitzat, tenint present l’eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum escolar i dissenyat per despertar l’interès dels alumnes, per saber més i conèixer millor el món natural.

Mitjançant diferents dinàmiques potenciem l’experimentació i la reconstrucció intel·lectual, facilitant a l’alumnat el pas de la cultura viscuda.

Treballem des de la reflexió, la deducció i les emocions pera fomentar l’esperit crític, el respecte i la conservació de la natura.

Paral·lelament, treballen valors com el respecte, la sensibilitat, el civisme, la solidaritat i la convivència.

Per tal de complementar les activitats hem dissenyat materials propis: quaderns de treball, quaderns de camp, materials educatius, fitxes didàctiques, contes, …

Amb vocació de donar un bon servei educatiu mediambiental vinculat al currículum escolar, algunes activitats poden adaptar-se a les necessitats concretes o específiques del grup i/o del professor.

Alumnes a qui s’adreça:

  • Infantil: P3, P4 i P5.
  • Educació primària: Cicle inicial, mitjà i superior.
  • Educació Secundària: 1r i 2on.

  

  

Observació:

Les activitats portades a terme en l’entorn natural poden donar pas a moments especials. Si això es dona i el professor ho considera convenient, es pot redirigir l’activitat segons les oportunitats vivencials que la natura ens ofereix.

 

Presentació amb diapositives de les activitats naturalistes : Vídeo

Descarregar els documents :