Fauna


La Serra de Galliners, corredor biòlogic entre la serralada litoral i la prelitoral, és un dels últims espais forestals de la plana del Vallès, on encara es pot trobar una rica fauna que degut a les activitats humanes que s´hi desenvolupen ( accessos motoritzats, caça, activitats esportives ) passa sovint desapercebuda als nostres ulls.

Les espècies que hi viuen es concentren a les zones menys freqüentades i en els moments del dia més tranquils com són el capvespre i la nit. Aixó fa que molta gent pensi que aquest espai natural és un espai verd urbà més, absent de vida animal i on podem fer qualsevol tipus d’activitat sense cap mena de control.

Malauradament, certes activitats poden fer desaparèixer aquests animals, que en sentir-se amenaçats, marxen cap altres indrets o impedeixen el seu cicle reproductiu, i que comportaría la reducció progresiva del nombre d’ individus fins a la seva total desaparició.

A fi i efecte de conéixer millor allò que hi és i molts cops no sabem veure o trobar, estem confeccionant un catàleg d’espècies d’ocells, mamífers, rèptils, amfibis i papallones que viuen al nostre terme