Font de la Riba


RECUPERACIÓ DE LA FONT DE LA RIBA

La recuperació de la Font de la Riba forma part del PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LA ZONA HUMIDA DE CAN PONCIC.

En el més de novembre de 2008 es va recuperar la Font de la Riba a Sant Quirze del Vallès mitjançant dues jornades populars.

 

El 30 de novembre de 2008 es var fer una jornada popular per acabar els treballs d’arranjament i adequació dels accessos i entorn de la Font de la Riba

Per ampliar informació descarregueu: