Imatges i videos


Des de setembre de 2004 fins ara, Sant Quirze del Vallès Natura ha fet un seguit d’activitats, actes, cursos, conferencies, fòrum i excursions naturalistes relacionades amb els aiguamolls de Can Poncic, la serra de Galliners, el torrent de la Betzuca, la font de la Riba i la Festa del Medi ambient que estan registrades en els apartats d’activitat per anys.

Per tal de disposar un detalls de les activitats fetes per cada projecte, recollim de forma cronològica, de més actual a més antic, una galeria de les imatges més representatives d’aquestes activitat.

Si voleu tenir mes informació sobre cadascuna de les activitats, consulteu per dates en el menú d’ACTIVITATS (una pàgina per cada any, des de 2004).

Tanmateix, aprofitem l’avinentesa per agrair a totes les persones i entitats que han participat en aquestes activitats, així com l’interès i el suport que ens han expressat al llarg de tot aquest període.