Llangardaix ocellat


LLANGARDAIX OCEL·LAT                   català Lacerta lepida
LAGARTO OCELADO                           Castella JEWELED LACERTA                             Anglès

DESCRIPCIÓ:LLANGARDAIX OCELLAT

Envergadura (cap i cos): mascle 24 cms. ; femella 21 cms. Cos robust, cap gros i ample. Cua llarga i aixafada, des de 1,5 a 2 vegades la mida del cap i cos. Escates dorsals petites. El mascle té el dors de color verd i la femella terrós, tots dos amb taques o dibuixos negres. Ventre de color blanquinós uniforme.

DISTRIBUCIÓ:

Península ibèrica, sud de França i nord d’Itàlia. Des del nivell del mar fins a 2000 metres d’alçada.

HÀBITAT:

Boscos i bosquines mediterranis, boscos de ribera, timonedes, sorrals costaners, erms, camps, conreus i prats de muntanya. Hiverna des de novembre fins a febrer, en funció de l’alçada i la climatològia estacional.

ALIMENTACIÓ:

Invertebrats com tota mena d’insectes, cargols i aranyes. Els vertebrats només suposen un 1 % de la seva dieta (peixos, amfibis i rèptils).

REPRODUCCIÓ:

El periode de zel comença el mes d’abril fins a juny. La posta té lloc entre juliol i agost i consta de 4 a 22 ous, amb una mitjana de 17 ous, a la península ibèrica. El temps d’incubació és de 66 a 106 dies. Poden fer 2 postes a l’any. Arriben a viure uns 11 anys.

LLOC D’OBSERVACIÓ: