Manifest


INTRODUCCIÓ:

Sota l’ombra de la Serra de Galliners, el municipi de Sant Quirze del Vallès s’ha identificat tradicionalment com una zona rural i forestal amb torrents, boscos de ribera i aiguamolls plens de vida. Prova d’això són les masies que encara resten disseminades al llarg del terme municipal.

Els darrers anys, aquest municipi, com molts altres del Vallès, ha anat canviant el paisatge rural, configurant una personalitat diferent de caire més urbà.

VALORS DE L’ESPAI

 • ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS
  Sant Quirze gaudeix d’un patrimoni natural únic dins de la Plana del Vallès Occidental. Es troba mig camí entre el Parc de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Sent per les seves característiques biològiques i paisatgístiques la Serra de Galliners un connector de vital importància.Dins de la Serra de Galliners hi trobem: torrents i rierols, boscos de ribera i mediterranis, brolles, prats i camps de conreu. En quan a la fauna podem destacar, entre altres mamífers a les guineus i els eriçons i d’ocells, els mussols, els picots i els oriols.
 • HISTÒRICS I CULTURALS
  A Sant Quirze es troba la Balma Neolítica de Can Pallàs (any 4.500 a.c.).
  Aquest conjunt arqueològic s’emmarca en “Memòria d’un poble: patrimoni arqueològic i història oral de Sant Quirze del Vallès”.
  La primera intervenció arqueològica data de 1975 arran del descobriment casual de restes humanes.
 • SOCIALS
  La zona és ben coneguda pels veïns de Sant Quirze del Vallès. En aquesta àrea es troba la Font de la Riba, una font natural d’aigua potable, que ha estat un lloc de passeig i de lleure tradicional. Actualment es troba en un estat força degradat.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ: PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL AIGUAMOLLS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Proposem un projecte integral amb les següents actuacions:

1.-Aiguamolls i bosc de ribera:

• Recuperació d’un antic aiguamoll dessecat, mitjançant l’aigua que brolla de forma natural de l’aqüífer que alimenta el torrent.

• Recuperació del bosc de ribera amb espècies autòctones.

• Afavorir tota la fauna autòctona, amb el nou entorn s’ajudarà en la nidificació i la hivernada dels ocells, sent punt estratègic de descans i alimentació en època de migració.

• Instal•lació d’observatoris i senders interpretatius, integrant la natura amb l’arqueologia.

2.- Prat natural:

• Preservar un prat natural de significativa diversitat biològica i paisatgística. Creant un “Espai peri-urbà de valor especial”, com a eix estratègic per a la sostenibilitat ambiental, amb un mosaic agrícola-forestal que permet l’existència de zones de transició o ecotòns de gran biodiversitat.

• Protecció de la zona perifèrica dels aiguamolls i de la Serra de Galliners.

• Preservació de la zona d’alimentació i reproducció de la fauna autòctona, d’espècies que gaudeixen de protecció especial, com per exemple l’enganyapastors.

• Fomentar el creixement de la vegetació autòctona de prats amb gramínies.

• Instal•lació d’un punt d’observació i cria de mussols com emblema viu del municipi.

3.- Horts i Conreus:

• Recuperació del caràcter rural amb petits horts.

• Participació i col•laboració amb la gent gran per a desenvolupar la gestió d’horts i conreus ecològics.

4.- Centre d’Interpretació de la Natura:

• Recuperació de l’antiga Masia de Can Ponsic com a Centre d’Interpretació de la Natura.

• Poder realitzar activitats educatives i de lleure al voltant de la natura: tallers, cursets, sortides, xerrades, exposicions, etc.

• Afavorir la nidificació dels ocells vinculats a les cases de pagès com orenetes i mussols.

5.- La Balma Neolítica de Can Pallàs:

• Recuperació i integració del conjunt arqueològic, Balma Neolítica de Can Pallàs ( 4.500 a.c.), dins dels senders interpretatius dels aiguamolls.

• Integrar el jaciment al projecte, així revalorant tota l’àrea.

6.- Font de la Riba:

• Recuperació de la font per poder-la integrar dins l’itinerari. La Font de la Riba ha estat sempre un lloc popular, espai de passeig i esbarjo.

Proposem la participació de tothom; entitats, gent gran, adults, joves i nens com a eina educativa i social. Podent-nos identificar en el territori, en tot el seu desenvolupament, per així donar continuïtat i vida al projecte, fent que aquest es mantingui viu per les futures generacions.

DEMANEM:

A l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que valori i dugui a bon fi la nostra proposta, que sorgeix de la inquietud i preocupació de la gent del poble, per revifar el ric valor patrimonial, paisatgístic, biològic, cultural i social del municipi, amb aquest projecte de QUALITAT, MODERN, VALENT i amb FUTUR.

A les entitats, que participin i es comprometin amb la reflexió, l’opinió i els esforços a la realització d’aquest projecte, a seguir el seu desenvolupament i a implicar-se en el seu futur.

Als particulars, que exigeixin la qualitat de vida que busquen, per a conèixer millor el nostre ric entorn, per la natura que ens mereixem, pel que deixarem com herència a les properes generacions i per respecte al que ens varen deixar les anteriors.

Als industrials i empresaris, que integrin millor la seva activitat amb el medi, per crear riquesa i conservar-la, per l’interès en els neguits de la gent del poble, per un model d’empresa i negoci respectuós i modern.

Perquè el paisatge es la essència del nostre poble, ens identifica i ens fa sentir orgullosos del nostre patrimoni natural, únic i diferenciat dels altres municipis del Vallès.

Volem fer realitat un projecte participatiu i obert a qualsevol persona o entitat interessada en recuperar i preservar essència que ens caracteritza com unitat plena de història i de vida pròpia.