Orenetes en Acció


Observa, gaudeix i estudia les orenetes del nostre entorn

Les orenetes: símbol de riquesa i de qualitat de vida

 

 

L’oreneta vulgar és un símbol de la Plana del Vallès i dels nostres camps.Però ens estem quedant sense.
Els productes químics, la disminució dels camps de conreu, i la manca de llocs on nidificar han fet que la seva població baixi un 30% en l’última dècada.
El que els hi passi a elles també ens afecta a nosaltres perquè un camp sense orenetes és un lloc menys sa per a les persones

– Què és el Projecte “Orenetes en Acció”?
A qui s’adreça?
Per què és fa?
Per què l’oreneta?
Què cal fer per participar-hi?
Resultats del projecte
Qui dona suport al projecte “Orenetes en Acció”

 

Que és el Projecte “Orenetes en Acció” ?

El projecte “Orenetes en Acció” és una iniciativa per observar, gaudir i estudiar les orenetes vulgars (Hirundo rústica) en el nostre medi natural i urbà, basada en la participació dels nens i dels adults.

 A qui s’adreça ?

El projecte “Orenetes en Acció” està adreçada a qualsevol persona o col·lectiu que, sense necessitat de tenir coneixements previs sobre els ocells, vulguin participar en un projecte de seguiment d’àmbit local.

El projecte està especialment pensat per:

 • Els centres educatius d’ensenyament primari de les escoles de Sant Quirze del Vallès. Aquest any “Orenetes en Acció” fa la seva prova pilot amb el CEIP El Turonet.
 • Persones de qualsevol edat que desitgin gaudir tot observant com viuen les orenetes durant l’època de cria.
 • Persones de qualsevol edat que vulguin participar en projectes de seguiment i millora de la biodiversitat natural del municipi.

Qualsevol naturalista i/o ornitòleg que vulgui participar en l’estudi de les orenetes vulgars en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès i rodalies.

Orenetes en Accio Sant Quirze 2

Oreneta vulgar jove

Per què es fa ?

 • Per apropar a les persones i sobretot als nens al món de la natura mitjançant els ocells.
 • Per sensibilitzar la ciutadania de la vàlua del patrimoni natural del seu entorn immediat.
 • Per incentivar a les persones en l’observació del mon natural.
 • Per millorar el lligam de les persones amb la fauna i potenciar el respecte envers el medi ambient en general mitjançant les orenetes.
 • Per conèixer l’estat actual de la població d’oreneta vulgar en el municipi de Sant Quirze del Vallès i rodalies i poder-ne estudiar la seva evolució en el temps.
 • Per conèixer els requeriments ecològics de l’espècie, incloses les necessitats que té a l’hora de seleccionar els emplaçaments per bastir el niu.
 • Per conèixer l’èxit reproductor de l’espècie tenint en compte diversos factors (depredació del niu, espais de recerca d’aliment,…)
 • Per disposar de dades útils a l’hora de definir les mesures de gestió i protecció de l’espècie, incloses les lligades amb qüestions urbanístiques i socials.

Per què l’oreneta ?

 • L’oreneta vulgar és un símbol dels nostres camps i de la Plana del Vallès.
 • El costum de nidificar a llocs com sota els porxos de les cases, dins dels magatzems i dels estables del poble, fa que sigui una espècie propera a les persones i de fàcil observació.
 • Malgrat que encara hi cria en el municipi de Sant Quirze del Vallès i el seu entorn: o La seva població ha baixat un 30% en l’última dècada.
 • La presència i l’abundància dels seus nius està fortament vinculada a les característiques de les cases, al respecte humà pels nius i a les condicions de l’entorn, inclosa la qualitat atmosfèrica.
 • La seva fàcil identificació i el seu aspecte simpàtic potencien la seva capacitat de sensibilitzar a les persones mediambientalment, captivar als nens i a gaudir de la seva presència.
 • És una bona aliada del home en el control de les plagues i dels mosquits. Puja
Orenetes caçant Sant Quirze 3Jpg

Una oreneta menja diàriament entre 5 i 6 grams de mosquits. Una família d’orenetes pot arribar a menjar 8.500 insectes al dia

 •  L’oreneta és forma part de la cultura popular i és font d’inspiració de contes i cançons.
Orenetes Princep Sant Quirze.jpg

Protagonista principal en un conte popular: “El Princep Feliç”

 

 Què cal fer per participar-hi ?

Si vols gaudir del projecte “Orenetes en Acció”:

Si vols participar en el estudi i recollida de dades només:

 • És requereix fer un senzill cens de dades com:punts d’observació dels nius i descripció de l’entorn (Instruccions).
 • Cal emplenar i enviar-nos aquesta (Ficha de camp)

 

Què fer amb les dades recollides ?

Les dades registrades a la fitxa de camp es poden enviar directament a sqvnatura@telefonica.net
Un cop enviades les dades, rebreu un missatge confirmant la recepció.
Un cop recollides totes les dades és procedirà al estudi de les mateixes i posteriorment a la seva publicació.

Les dades sol·licitades són confidencials i s’incorporaran a una base de dades gestionada per sqvNatura, i que té com a finalitat la gestió del Projecte “Orenetes en Acció”. El signant té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades.

El coordinador del projecte és posarà en contacte amb vosaltres i us donarà suport.

 Resultats del projecte

Totes les dades seran estudiades i analitzades.
Els resultats és donaran a conèixer en aquesta web i dins del present projecte. Resultats

Qui dona suport al projecte “Orenetes en Acció”?

“Orenetes en Acció” vol donar les gracies a:

 • Totes aquelles persones i associacions del poble que de forma voluntària i completament desinteressada han participat perquè sigui possible el seu desenvolupament.
 • A les entitats Seo Birdlife (Sociedad Española de Ornitologia) i a DEPANA (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural), per al seu suport tècnic.
 • A Fernando Porras, per deixar-nos entrar a casa seva i compartir amb ell els nius d’orenetes que cada any darrera any omplen de vida la seva llar. Torna a l’inici