Protegim la Serra de Galliners


Sant Quirze del Vallès Natura programa i realitza, durant l’any, activitats i tallers per a donar a conèixer els valors natural i socials de la Serra de Galliners i la necessitat de la seva protecció.

Per a treballar en la protecció es compta amb la col·laboració d’entitats conservacionistes i excursionistes con DEPANA, ADENC i UES, organitzant activats conjuntes (excursions, cursos i conferències) per a aprofundir en els coneixements de la fauna i la flora  de la Serra.

D’altra banda, mitjançant els tallers i activitats desenvolupades a les escoles del municipi es vol acostar als infants els valors i la riquesa natural de l’entorn on viuen.

Tot seguit detallem les activitats i documents disponibles: