Que pots fer per ajudar-les!


Conservar els nius existents
Conservar ràfecs i superfícies protegides
Col·locar nius artificials
Facilitar la disponibilitat de fang per a la construcció dels nius
Adequar les obres en edificis a les dates de reproducció de les orenetes
Denunciar la destrucció de nius
Conscienciar

Qualsevol de nosaltres podem ajudar a les orenetes.
Algunes mesures que poden fer per ajudar a la seva conservació:

Conservar els nius existents

Evitar la retirada de nius poc deteriorats.
Són molt fidels als seus territoris de reproducció i tornen any rere any al mateix lloc.
Les orenetes els solen reconstruir i això fa disminuir el seu esforç durant la reproducció.
Pel que aquests llocs s’han de protegir no únicament pensant en la reproducció present, sinó també en la d’anys venidors.

Tot i que la retirada d’un o pocs nius no ens sembli res important, pot ser-ho en relació amb:

  • El nombre total d’orenetes en el municipi.
  • La disponibilitat d’altres llocs per criar.

Conservar ràfecs i superfícies protegides

Les orenetes construeixen els seus nius en llocs arrecerats, adherits a superfícies rugoses i protegits dels depredadors:

  • Convé conservar estructures sortints com ràfecs o voladissos sobre parets aspres.
  • Convé deixar-lis via d’accés a llocs com patís interiors i magatzems, on puguin fer els seus nius lliures de depredadors.

Actualment els nius pateixen la depredació directa per part de les garses (Pica pica), les quals en els últims anys han augmentat considerablement en els pobles.

Foto número; ¿? Posar frase amb aquesta idea.
Cries d’oreneta a punt de volar. Aquí veiem la típica ubicació de niu, a resguard de les inclemències meteorològiques per un teuladell i aprofitant l’ajuda de cara al seu suport que ofereix la paret rugosa de ciment i el cable que discorre per la mateixa.

Col·locar nius artificials

És poden col·locar caixes niu en l’interior d’edificis, estables, naus, passadissos, porxos, garatges o pallers, amb accés permanent des de l’exterior per fomentar l’establiment de nius d’orenetes.
És important mantenir lliure d’obstacles la trajectòria dels ocells a través d’obertures i finestres permanents.
Les dimensions aproximades són: 11 x 25 x 14 cm.
Per evitar les molèsties dels seus excrements (pells seques-cutícules- dels insectes que s’han menjant), és pot posar una lleixa de fusta al dessota de cada niu.
En aquesta lleixa s’hi apilonen els excrements i s’evita així que caiguin sobre tendals, balcons o d’altres béns materials (taules i cadires de terrasses, etc).
Aquest excrements són un bon adob per les plantes.

Al mercat especialitzat poden trobar nius artificials dissenyats de forma específica per l’oreneta vulgar comuna. Haurem de posar especial cura en ubicar-los en llocs adequats per a l’espècie i lliures de possibles depredadors

 

Facilitar la disponibilitat de fang per a la construcció dels nius

Habilitar petits fangars als parcs i als jardins.
L’escassa disponibilitat de materials com el fang per a la construcció del niu pot portar a una disminució de les poblacions urbanes d’algunes aus com l’oreneta comuna o l’avió comú. Espècies que aporten grans beneficis derivats de la gran quantitat d’insectes que consumeixen.

Foto número; ¿? Posar frase amb aquesta idea
És freqüent observar les orenetes acudint una i altra vegada a la vora d’una bassa per obtenir el material amb què van construint el seu niu.

Adequar les obres en edificis a les dates de reproducció de les orenetes

Per no causar molèsties innecessàries ni interferir negativament en la reproducció de les orenetes, els treballs en edificis s’han d’adequar a la fenologia reproductora de l’espècie.
Les intervencions només s’han de fer si no hi ha una altra alternativa i tenint en compte el següent calendari d’actuació:
Període no problemàtic d’actuació: octubre, novembre, desembre i gener.
Període sensible d’actuació. Només en cas necessari: Febrer i setembre
Període crític per motius de cria: de març a agost.

Intervenció en un edifici existent:

  • Quan la intervenció en un edifici requereix de la retirada dels nius, és imprescindible la col·locació d’almenys el mateix nombre de nius afectats i a ser possible en els mateixos punts.

Denunciar la destrucció de nius

Tu també pots contribuir a frenar la destrucció de milers de nius cada any en el teu poble.
Des de la web de SEO pots descarregar models de denúncies per frenar la destrucció de nius a la primavera i ajudar a que les seves poblacions en greu declivi es recuperin:
http://www.seo.org/2012/05/29/tu-tambien- pots-actuar /
També hi trobaràs un manual de conservació

Conscienciar

Informar a la gent que té la sort de que criïn a casa seva, que són beneficiosos per el control de les plagues per la quantitat d’insectes que consumeixen. Puja