Serp d’aigua


SERP D’AIGUA                                     català Natrix maura
CULEBRA VIPERINA                            Castella VIPERINE SNAKE                                Anglès

DESCRIPCIÓ: SERP D'AIGUA

Envergadura 90 cms. Dimorfisme sexual. Les femelles són més grosses que el mascle. Cap triangular, diferenciat del cos i ulls grossos. Coloració molt variable. Dors de color verdós, terrós o grisenc, amb una franja dorsal que li dona una gran capacitat mimètica. El ventre és blanquinós, groguenc o vermellós.

DISTRIBUCIÓ:

Sud d’Europa i nord d’Àfrica. Des del nivell del mar fins a 1000 metres d’alçada.

HÀBITAT:

Ambients aquàtics. Rius, rieres, torberes, embassaments, aiguamolls, prats humis.

ALIMENTACIÓ:

Insectes, cargols, llombrius, amfibis, peixos i micromamífers.

REPRODUCCIÓ:

L’època de zel comença a la primavera. La posta té lloc en el mes de juny i consta de 4 a 20 ous, que són incubats durant un període de 40 a 45 dies. Els mascles poden viure uns 15 anys i les femelles 20 anys.

LLOC D’OBSERVACIÓ: