Serra de Galliners


Galliners , la nostra Serra from Josep Busqueta Gavaldà on Vimeo.

 

Què és la Serra de Galliners?

La Serra de Galliners que pertany al corredor biològic, anomenat la Via Verda, el qual uneix la serralada litoral i la prelitoral, és un dels últims espais forestals de la plana del Vallès. Corredors BiologicSituada a la plana del Vallès, entre el Parc de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac i el Parc de Collserola, la serralada transversal vallesana comprèn tres massissos diferenciables: la serra de Montagut al nord-oest, la serra de les Martines al centre i la Serra de Galliners al sud-est. via verda

Què podem aportar per la protecció de la Serra de Galliners?

La Serra de Galliners és un dels últims espais forestals de la plana del Vallès, un espai amb alts valors paisatgístics, biològic, històrics, socials i cultural. S’ha de remarcar la important funció connectora, del corredor biològic anomenat “La Via Verda” que va des de el Parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac fins al Parc de Collserola.
Aquests valors han motivat la seva classificació com a sòl de protecció especial en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, una classificació que és directament vinculant amb el planejament urbanístic municipal.

Aquesta protecció cal aprofundir en el desenvolupament dels instruments que el mateix Pla territorial metropolità de Barcelona defineix, i és per això que DEMANEM a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i al Govern de la Generalitat:

– La participació ciutadana per l’aportació de propostes a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal d’afavorir una bona gestió mediambiental, social, història, paisatgística, agrònoma, ramadera, forestal, lúdica i de conservació per tal que sigui possible un equilibri social i ecològic.

– L’aprovació i el desplegament del Pla Especial de la Serra de Galliners per tal de garantir la seva protecció. Aquesta figura ha d’integrar una restricció d’usos més elevada que les determinades pel Pla territorial metropolità de Barcelona i un pla d’actuació per la millora dels valors naturals i el patrimoni paisatgístic.