Siboc


Siboc                                            català Chotacabras cuellirrojo                  Castella
Red-necked nightjar                  Anglès Zata lepagorria                                Basco

DescripcióSiboc

Classificació:

Siboc    (Caprimulgus ruficollis)

Ordre Caprimulgiformes; família Caprimulgidae

Longitud:

24-28 cm

Envergadura

52-59 cm

Pes:

Mascle 70-100 gr; Femella 80-90 gr.

Identificació:

Marró amb petites taques blanques i coll rogenc amb una franja blanca. Durant el dia està ajagut al terra i es confon amb la sorra o les fulles seques.

Distribució:

Migrador. Arriba a la península ibèrica i nord d’Àfrica els mesos de març i abril, provinent de l’oest de l’Àfrica tropical on retorna, el mes de octubre o novembre, per passar l’hivern.

Hàbitat:

Espais oberts. amb vegetació esparsa i baixa, pinedes esclarissades, plantacions (vinyes, oliveres), boscos d’alzines sureres.

Alimentació:

Insectes, que caça de nit en vol, també aproximant-se al vestiar on es concentren els insectes atrets pels excrements. El fet de capturar durant la nit, també els insectes al terra, en els camins i carreterres fa que sovint sigui atropellat pels vehicles que hi circulen.

Reproducció:

Cada any es reprodueix al mateix lloc que l’any anterior, a prop de rius i petits horts o àrees humides. No fa niu, pon 2 ous, directament al terra, envoltat de fullam, incubats durant 20 dies. Els pollets neixen força desenvolupats i als 18 dies ja poden volar.

Lloc d’observació:

A les parts baixes de Serra de Galliners, molt rarament.


 

Per a més informació referent a aquesta espècie fer clic Aquí

Consulta Més Aus